Roie Galitz

רועי גליץ

רועי גליץ מצלם מתוך אהבה גדולה לצילום ולטבע. בתמונותיו, משתדל לשקף את השגרתי והיומיומי בצורה מיוחדת ושונה, צורה שתאפשר לראות את העולם כפי שהוא רואה אותו, כמקום מדהים ומיוחד. רועי נהנה לצלם הכל ובעיקר טבע ופרוייקטים מיוחדים. הצילום מתחיל בדמיון, ממשיך בתזמון מושלם וניצול הזדמנויות, ומתבסס על היכרות מעמיקה של טכניקה, ציוד וידע בצילום.

רועי גליץ הוא היוזם והמפיק של כנס הצילום של ישראל וזהו הכנס ה11 במספר שאותו קבוצת גליץ מפיקה יחד עם השותפים. רועי מנחה את הערב ומגבש עבור הקהל חוויה בלתי נשכחת של ערב מלא הברצאות מרתקות והשראתיות. נושאה הכנס השנה יהיה על צילום וטיולים מסביב לעולם.